SkoolSupport (CareHouse) en Train Inn hebben de handen ineen geslagen. Samen bieden wij training voor docenten die voor nieuwe uitdagingen zijn komen te staan door de komst van Passend Onderwijs. De leerling populatie is gewijzigd en dat vraagt andere en/of nieuwe kennis en vaardigheden van de leerkrachten.

CareHouse heeft aanbod ontwikkeld dat scholen en leerkrachten helpt de veranderingen adequaat te kunnen opvangen. Door middel van kennisoverdracht (o.a. psycho-educatie), methodische instrumenten, trainingen en coaching-on-the-job ondersteunen we bij zowel de uitdagingen van de leerkrachten als die van de leerlingen.

Skoolsupport_front2-888x1024-4-1Vraag

De koppeling naar het thema ‘veiligheid’ binnen de school sluit hierbij aan. Het gaat erom kennis van de verschillende stoornissen te hebben om de verschillende kinderen beter te kunnen begrijpen en ook beter te kunnen aansluiten qua omgang en aanpak van hen.

Aanbod: STUDIEDAG ‘Is jullie school al passend?’

Om aan te sluiten bij de behoefte die er ligt, bieden wij een programma op maat voor een inspirerende en prikkelende studiedag voor een schoolteam. In de afstemming voorafgaand aan de studiedag zullen we met u als school afstemmen welke ontwikkelingsstoornissen jullie vooral tegenkomen en welke vraagstukken er liggen. Op de studiedag hebben we het over die verschillende ‘ontwikkelingsstoornissen’ en vraagstukken. Enerzijds ligt de focus op kennisoverdracht (psycho-educatie) en anderzijds zullen we constant de vertaling maken naar wat het van ons vraagt als leerkracht en als professional (qua houding, handelen en interactie met het kind).

Aan de hand van de verschillende cases zullen we ook kijken naar de praktische toepassing in de klas. Hoe krijg je als team en als school deze ‘nieuwe doelgroep’ mee? Hoe zorg je voor balans tussen deze kinderen en rest van de klas? Moeten de regels misschien aangepast worden? Hoe is de indeling van de klaslokalen? Hoe betrek je ouders?

Kortom: hoe gaan jullie als school, als team, inspelen op de ontwikkeling Passend onderwijs? Wat is er al en wat is er (nog) nodig?


Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een kennismaking.
Telefoon: CareHouse (SkoolSupport) 088 – 1232660 of stuur ons een mail via dit contactformulier:


SkS_LogoTrainInn_logo