CareHouse, moederorganisatie van Kids at Home en Work it Out start een nieuw initiatief: SkoolSupport.

SkoolSupport is een organisatie die in brede zin ondersteuning biedt bij schooldeelname voor kinderen en jongeren met een beperking. We doen dat door middel van een uitgebreid en maatgericht aanbod vanuit en in samenwerking met school.

Skoolsupport_front2-888x1024-3

Waarom?

Binnen het onderwijs wordt steeds meer gevraagd van leerlingen en leerkrachten. In het licht van bezuinigingen en de invoering van het concept “passend onderwijs” komt er een grotere diversiteit aan leerlingen op scholen. Wanneer leerlingen zich door een ontwikkelingsbeperking (psychiatrische stoornis, verstandelijke beperking en /of gedragsproblemen) moeilijk kunnen concentreren op schoolse taken wordt er van leerkrachten verwacht dat ze buiten hun kerncompetentie (lesgeven) ook pedagogische taken overnemen.


Hoe?

SkoolSupport werkt samen met school aan een maatgericht aanbod. Dit aanbod biedt kinderen en jongeren met een ontwikkelingsbeperking ondersteuning bij schooldeelname. Verder ondersteunt SkoolSupport leerkrachten waardoor zij zich kunnen blijven focussen op de didactische overdracht naar leerlingen.